Čas beží...

Dátum: 01.07.2016 | Vložil: Duško

Z poslednej schôdze členov OZ a z odpovede Mgr.Maruška p. Strakovi, že v žiadnych materiáloch minulého vedenia OZ nebola vyslovená požiadavka na finančné odškodnenie nájomníkov reštituovaných domov(?), som privítal od nového vedenia zverejnenie dotazníku, ktorý ponúka možnosti riešenia problému bytovej náhrady, pričom k súčasnému (a aj v blízkej budúcnosti ) riešeniu mi pripadá najlepšie a najrýchlejšie riešenie uvedené v bode 2. A ešte poznámku k dátumu vysťahovania t.j. 1.1.2017. To je všetko pekné, že majiteľ bude potrebovať súdne rozhodnutie, ale majiteľ vo veci výpovede z nájmu má v rukách všelijaké páky, nebudem ich uvádzať. A vieme ako rýchlo a nezaujate pracujú súdy. A žiť v takejto atmosfére?

Pridať nový príspevok