Re:Re:Čas beží...

Dátum: 20.07.2016 | Vložil: Duško

Dotazník pre člena OZ Právo na bývanie

Meno, priezvisko, titul:
Adresa opúšťaného bytu:
Plocha bytu v m2: počet osôb:

Bol Vám priznaný nárok na bytovú náhradu v zmysle 260/2011? ÁNO / NIE
Ak nie, prečo?

Záujem o finančnú náhradu ( Pri finančných náhradách vyberte ÁNO pre každú možnosť, ktorá Vám vyhovuje. Keď všetky, tak všetky, keď len niektoré tak len niektoré).
1. Mám záujem o finančnú náhradu vo výške trhovej hodnoty opúšťaného bytu (vypočítanej napríklad podľa znaleckého posudku).
vyberte ÁNO / NIE
2. Mám záujem o finančnú náhradu vo výške vypočítanej ako násobok m2 opúšťaného bytu, priemernej ceny m2 v Bratislave(2 000 €/m2) a koeficientu 0,75.
(Príklad: opúšťaný byt 100 m2 ... 100 x 2 000 x 0,75 = 150 000 €).
vyberte ÁNO / NIE
3. Mám záujem o finančnú náhradu vo výške vypočítanej ako násobok m2 priznanej bytovej náhrady a ceny 1 000 €/m2. (Príklad: 2 osoby – priznaný 2izbový náhradný byt s rozlohou 60 m2 ... 60 x 1 000 = 60 000 €).
vyberte ÁNO / NIE
4. Mám záujem výlučne o náhradný nájomný byt v zmysle aktuálneho znenia zákona 260/2011 (Nemám záujem o akúkoľvek finančnú náhradu).
vyberte ÁNO / NIE

Podpis: ........................................................ Dátum:

Pridať nový príspevok