Re:Re:Re:Re:Čas beží...

Dátum: 07.10.2016 | Vložil: Tadeus Patlevič

z materálov magistrátu k našej problematike citujem:
"Pre žiadateľov, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytové náhrady, bola vytvorená špeciálna e-mailová
adresa

nahradnenajomnebyvanie@bratislava.sk

, kde im budú v prípade potreby zodpovedané otázky k
danej problematike."

Pridať nový príspevok