mestské zastupiteľstvo Bratislavy 18.11. a 19.11.2015

Dátum: 23.11.2015 | Vložil: Tadeus Patlevič

14. bod
informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2

https://www.zastupitelstvo.sk/14-bod-nformacia-o-podanych-ziadostiach-o-poskytnutie-dotacie-na-obstaranie-nahradnych-najomnych-bytov-pozemku-a-technickej-vybavenosti-podla-zakona-c-2612011-Z-z-o-poskytovani-dotacii-na-obstaranie-nahradnych-najomnych-bytov-v-zneni-zakona-c-1342.html?vid=88447

Najviac ma zarazilo vyjadrenie primátora v závere preberania tohto bodu (čas 15:05). Podľa neho je to zlá konštrukcia do ktorej bolo mesto vtlačené. Bola to politická chyba, keď sa prijímal tento zákon pred x rokmi. Podla neho sa mala situácia riešiť postupným vyrovnávaním nájomného a dostať sa do trhového prostredia. Súčasný stav považuje za deformáciu.


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili aj zástupcovia nášho združenia v rámci "slova pre verejnosť". (p. Patlevič od 4:20, Sivák od 20:10)

https://www.zastupitelstvo.sk/Slovo-pre-verejnost.html?vid=88507

Pridať nový príspevok