Na podporu bývania dal štát 206 miliónov eur

Dátum: 08.04.2016 | Vložil: Rokusová


https://byvanie.pravda.sk/peniaze-a-paragrafy/clanok/389070-na-podporu-byvani-dal-stat-206-milionov-eur/

Obsahuje aj tento text:

Podpora štátu na obstaranie šestnástich náhradných nájomných bytov v troch mestách dosiahla 906,46 tis. eur. Z toho Trenčín získal na osem náhradných nájomných bytov takmer 483 tis. eur, Banská Bystrica na päť bytov 250,5 tis. eur a Žilina na tri byty skoro 173 tis. eur. Na náhradné nájomné byty bolo pôvodne vyčlenených 25,5 mil. eur. Ministerstvo dopravy ku koncu roka 2015 evidovalo 657 vydaných rozhodnutí miest o nároku obyvateľov na poskytnutie bytovej náhrady, pričom v predošlých troch rokoch bolo vyriešených 51 rozhodnutí s poskytnutou podporou 2,82 mil. eur.

„K 606 rozhodnutiam je potrebné ešte riešiť poskytnutie bytovej náhrady. Nie je ešte ukončený proces vydávania rozhodnutí o nároku na poskytnutie bytovej náhrady v dôsledku prebiehajúcich súdnych sporov. Rozhodujúci podiel v počte vydaných rozhodnutí o nároku na poskytnutie bytovej náhrady predstavujú rozhodnutia vydané mestom Bratislava (529), ktoré doteraz nepredložilo ani jednu žiadosť o poskytnutie dotácie na náhradné nájomné byty,“ informovalo ministerstvo dopravy a výstavby. Ak mestá a obce neposkytnú náhradné nájomné byty do 31. decembra 2016, budú povinné zaplatiť prenajímateľovi rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájmom až do poskytnutia bytovej náhrady.

Pravda, 6. 4. 2016

Pridať nový príspevok