Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 26. 5. 2016

Dátum: 23.05.2016 | Vložil: Rokusová


https://zastupitelstvo.bratislava.sk/mestske-zastupitelstvo-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-zasadnutie-26052016/

Bod 17.: Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

Pridať nový príspevok