Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 29.09.2016

Dátum: 13.10.2016 | Vložil: Rokusová


https://www.bratislava.sk/plan-zasadnuti-mestskeho-zastupitelstva-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-na-rok-2015/d-11046132/p1=11050947


Bod č. 29 - Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/mestske-zastupitelstvo-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-zasadnutie-29092016/bod-34/


Slovo pre verejnosť - Ján Horák (asi od 22. minúty)
https://www.zastupitelstvo.sk/Slovo-pre-verejnost.html?vid=105814

Bod č. 29 - Ing. Tadeus Patlevič (asi od 47. minúty)
https://www.zastupitelstvo.sk/29-bod-Informacia-o-aktualnom-stave-zabezpecenia-vystavby-nahradnych-najomnych-bytov-v-zmysle-Zakona-c-2602011-Zz-v-spojeni-so-zakonom-c-2612011-Zz.html?vid=105824

Pridať nový príspevok