Črtá sa riešenie ľudí bývajúcich v reštituovaných bytoch

Dátum: 31.10.2016 | Vložil: Rokusová


https://www.mindop.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=201450

Ministerstvo dopravy (MDVRR SR), 27. 10. 2016

Pridať nový príspevok