bod 41. pripravený na rokovanie mestského zastupiťeľstva Bratislavy

11.10.2015 19:11

Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z.z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/samosprava/material/id:3469/Bod_41_Informacia_NNB_261

 

Materiál obsahuje analýzu súčasného stavu, možné riešenia, rozpracované možnosti a varianty a prehľad rokovaní magistrátu k tejto téme.