Voľba predsedov a podpredsedov OZ "Právo na bývanie".

22.10.2015 08:19

Správna rada na svojom zasadnutí dňa 20.10.2015 zvolila spomedzi seba predsedu a podpredsedov. Vo funkcii predsedu združenia zotrváva Ing. Tadeus Patlevič. Za podpredsedov združenia boli zvolení Katarína Boskovičová a Ing. Juraj Kliment. Dozorná rada sa dohodla, že jej predsedom bude Ladislav Potoczky.