Diskusné fórum

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Dátum: 30.05.2018 | Vložil: Albertmic

The prostate gland is the central section of a male's reproductive :. It secretes fluids that assisted in the transportation and activation of sperm. The prostate gland can be found just as you're watching rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it is almost always really miserable and inconvenient for that patient as his urinary system is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate type of cancer.Prostate infection, also referred to as prostatitis, is easily the most common prostate-related problem in men younger than 55 years of age. Infections in the prostate gland are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis could be the least common of all varieties of prostate infection. It is caused by bacteria found in the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to alleviate the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is a condition associated with a particular defect inside the gland and the persistence presence of bacteria within the urinary tract. It can be brought on by trauma towards the urinary tract or by infections received from the rest of the body. A patient can experience testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it is usually treated by removal in the prostate defect accompanied by making use antibiotics and NSAIDs to take care of the redness.

Non-bacterial prostatitis makes up about approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not yet to determine what causes these conditions. Some researchers think that chronic non-bacterial prostatitis occur as a result of unknown infectious agents while other think that intensive exercise and lifting may cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a suitable diet is important. These are some with the actions you can take to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for general health and it will also keep the urinary track clean.

2. Some studies claim that a couple of ejaculations a week will assist you to prevent prostate type of cancer.

3. Eat beef in moderation. It has been shown that consuming more than four meals of beef every week will increase the risk of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to ensure sufficient intake of nutrients required for prostate health.

The most important measure to take to make sure a proper prostate is to opt for regular prostate health screening. If you are forty years old and above, you must choose prostate examination at least one time annually.

2 %

Dátum: 19.01.2017 | Vložil: Jan

Dobre vidím, ak nevidím v zozname prijímateľov 2% za rok 2016 organizáciu "Právo na bývanie" ??

bytove nahrady nebudu...

Dátum: 07.10.2016 | Vložil: najomnik

A je to tu. To na co najomnici restituovanych bytov upozornovali pri vzniku zakona 260/2011 sa stalo skutocnostou. Primator pred mediami oznamil, ze v Bratislave sa v do 31.12.2016, teda termine urcenom zakonom, neodovzda ani jedna bytova nahrada. Kedy sa tak stane primator neinformoval.

Utrpenie pokracuje dalej!!!

Čas beží...

Dátum: 01.07.2016 | Vložil: Duško

Z poslednej schôdze členov OZ a z odpovede Mgr.Maruška p. Strakovi, že v žiadnych materiáloch minulého vedenia OZ nebola vyslovená požiadavka na finančné odškodnenie nájomníkov reštituovaných domov(?), som privítal od nového vedenia zverejnenie dotazníku, ktorý ponúka možnosti riešenia problému bytovej náhrady, pričom k súčasnému (a aj v blízkej budúcnosti ) riešeniu mi pripadá najlepšie a najrýchlejšie riešenie uvedené v bode 2. A ešte poznámku k dátumu vysťahovania t.j. 1.1.2017. To je všetko pekné, že majiteľ bude potrebovať súdne rozhodnutie, ale majiteľ vo veci výpovede z nájmu má v rukách všelijaké páky, nebudem ich uvádzať. A vieme ako rýchlo a nezaujate pracujú súdy. A žiť v takejto atmosfére?

Re:Čas beží...

Dátum: 18.07.2016 | Vložil: milan

kde je zverejnený ten dotazník

Re:Re:Čas beží...

Dátum: 20.07.2016 | Vložil: Duško

Dotazník pre člena OZ Právo na bývanie

Meno, priezvisko, titul:
Adresa opúšťaného bytu:
Plocha bytu v m2: počet osôb:

Bol Vám priznaný nárok na bytovú náhradu v zmysle 260/2011? ÁNO / NIE
Ak nie, prečo?

Záujem o finančnú náhradu ( Pri finančných náhradách vyberte ÁNO pre každú možnosť, ktorá Vám vyhovuje. Keď všetky, tak všetky, keď len niektoré tak len niektoré).
1. Mám záujem o finančnú náhradu vo výške trhovej hodnoty opúšťaného bytu (vypočítanej napríklad podľa znaleckého posudku).
vyberte ÁNO / NIE
2. Mám záujem o finančnú náhradu vo výške vypočítanej ako násobok m2 opúšťaného bytu, priemernej ceny m2 v Bratislave(2 000 €/m2) a koeficientu 0,75.
(Príklad: opúšťaný byt 100 m2 ... 100 x 2 000 x 0,75 = 150 000 €).
vyberte ÁNO / NIE
3. Mám záujem o finančnú náhradu vo výške vypočítanej ako násobok m2 priznanej bytovej náhrady a ceny 1 000 €/m2. (Príklad: 2 osoby – priznaný 2izbový náhradný byt s rozlohou 60 m2 ... 60 x 1 000 = 60 000 €).
vyberte ÁNO / NIE
4. Mám záujem výlučne o náhradný nájomný byt v zmysle aktuálneho znenia zákona 260/2011 (Nemám záujem o akúkoľvek finančnú náhradu).
vyberte ÁNO / NIE

Podpis: ........................................................ Dátum:

Re:Čas beží...

Dátum: 30.09.2016 | Vložil: Duško

Odpovedám sám sebe na otázku vysťahovania: majiteľ mi práve zrušil bankový účet, na ktorý som uhrádzal nájomné. Čo myslíte, čo príde ďalej?
A teraz babo raď...:(

Re:Re:Čas beží...

Dátum: 06.10.2016 | Vložil: trnka

Poziadajte ho oficialne-doporucene s dorucenkou o novy ucet alebo definovanie sposobu uhrady najomneho.

Re:Re:Re:Čas beží...

Dátum: 06.10.2016 | Vložil: Duško

Ďakujem, skúsim...

Re:Re:Re:Re:Čas beží...

Dátum: 07.10.2016 | Vložil: Tadeus Patlevič

z materálov magistrátu k našej problematike citujem:
"Pre žiadateľov, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytové náhrady, bola vytvorená špeciálna e-mailová
adresa

nahradnenajomnebyvanie@bratislava.sk

, kde im budú v prípade potreby zodpovedané otázky k
danej problematike."

1 | 2 | 3 >>

Pridať nový príspevok