O nás

Občianske združenie "Právo na bývanie" háji záujmy nájomníkov z reštituovaných a privatizovaných bytov.

Členovia Správnej rady a Dozornej rady Občianskeho združenia Právo na bývanie zvolení na valnom zhromaždení 12.10.2015

Orgány združenia (od 20.10.2015):

 

Správna rada:

Ing. Tadeus Patlevič - predseda

Katarína Boskovičová - podpredseda

Ing. Juraj Kliment - podpredseda

Mgr. Erika Holotová

Ján Horák

Mgr. Danka Humayová

MUDr. Alexander Kurtanský

RNDr. Beáta Rokusová

Mgr. Jozef Sivák, CSc.

 

Dozorná rada:

Ladislav Potoczký - predseda

Jarmila Matejovová

Eva Uhlíková