Kontakt

Občianske združenie "Právo na bývanie"
Šulekova 3
811 06  Bratislava

Tel.: 0911574832

E-mail: ba.staromestan@gmail.com

IČO: 37927906

DIČ: 2022336965

Bankové spojenie: Tatra banka

Účet IBAN: SK59 1100 0000 0026 2501 6546

 

Link na bývalú stránku združenia: https://www.staromestan-ba.sk

(niektoré údaje na pôvodnej stránke môžu byť neaktuálne a neplatné - najmä stanovy, názov, sídlo, štatutár, členovia správnej a dozornej rady, kontakty, ... )


Pozor! Na starej webovej stránke je link na stránku www.právonabývanie.sk. To nie je odkaz na stránku nášho združenia. Je to súkromná aktivita p. Straku.