Nová Správna a Dozorná rada OZ Právo na bývanie

14.10.2015 06:23

Valné zhromaždenie OZ Právo na bývanie na svojom zasadnutí 12.10.2015 zvolilo novú správnu a doyornú radu.

 

Správna rada OZ Právo na bývanie  (9-členná) v abecednom poradí:

 

· Katarína Boskovičová

· Erika Holotová, Mgr.

· Ján Horák

· Danka Humayová, Mgr.

· Juraj Kliment, Ing.

· Alexander Kurtanský, MUDr.

· Tadeus Patlevič, Ing.

· Beáta Rokusová, RNDr.

· Jozef Sivák, Mgr. Csc.

 

Dozornáj rada OZ Právo na bývanie (3-členná) v abecednom poradí:

 

· Jarmila Matejovová

· Ladislav Potoczky

· Eva Uhlíková