Od 7. novembra 2016 nás nájdete na nových stránkach:

 

 

 

www.ozpnb.wordpress.com

 
 
 
 
 
 
 
 
diskusia1. 17:45 – 18:15 Možnosť prevzatia preukazov a úhrady členského
 
2. 18:15 – 18:20 Privítanie členov
 
3. 18:20 – 18:30 Informácia o stretnutí s ombudsmankou
 
4. 18:30 – 18:40 Informácia o liste poslancom
 
5. 18:40 – 19:00 Vystúpenie JUDr. Chrašča - ako sa bude postupovať so žalobou po
 
6. 19:00 – 20:00 Vystúpenie riaditeľa magistrátu Bratislavy Mgr. Marušku a následná
 
7. 20:00 – 20:25 Diskusia o súčasných problémoch združenia
 
8. 20:25 – 20:30 Ukončenie členskej schôdze
 
1. 1. 2017, ak nebudú pridelené byty, resp. ak bude pridelený byt.
 
diskusia

Magistrát Bratislavy upravil svoje webové stránky a všetky informácie týkajúce sa náhradného nájomného bývania nájdete na jednom mieste - v sekcii  BÝVANIE a podsekcii NÁHRADNÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE.

 

https://www.bratislava.sk/nahradne-najomne-byvanie/d-11050273/p1=11078874

Na stránke Hlavného mesta SR Bratislavy boli aktualizované informácie v  sekcii týkajúcej sa náhradneho bývania.

https://www.bratislava.sk/vismo/osnova.asp?id_org=700000&id_osnovy=11078874

 

Najčastejšie kladené otázky

 

Môžem sa ešte prihlásiť do zoznamu žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na nájomný byt?

Do zoznamu žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na nájomný byt nie je možné sa prihlásiť. Zoznam je tvorený na základe vydaných a právoplatných rozhodnutí o priznaní nároku v rámci ktorých HMSR skúma, či žiadateľ splnil podmienky zákona č. 260/2011 Z.z. a až po vydaní rozhodnutia je žiadateľovi pridelené poradové číslo v zozname. V súčasnosti priebežne posudzujeme podané žiadosti.

Môžem požiadať o zmenu kategórie bytu?

Podať si žiadosť na zmenu kategórie bytu si samozrejme môže dať každý žiadateľ je však nutné, aby svoju žiadosť odôvodnil, napr. stal sa žiadateľovi úraz a potrebuje kategóriu bytu s bezbarierovým prístupom v takom prípade posúdime jeho žiadosť a rozhodnutie zmeníme na základe toho, že sa podmienky (status) žiadateľa zmenili.  

Čo sa stane zo žiadosťou, ak žiadateľ zomrie?

Keď žiadateľ zomrie, prechádza jeho nárok na osobu dediča a na osobu, ktorá s ním žije v jednej domácnosti ak nikto nie je nárok zaniká.

Čo mám robiť, ak sa v dočasnom byte nedá bývať (napr. nekúri sa v byte, voda netečie) teda byt je v neobývateľnom stave?

V takých prípadoch na základe odôvodnenej a podloženej žiadosti poskytujeme na prechodné obdobie bývanie v našich nehnuteľnostiach.

Môžu prenajímatelia zvyšovať nájom aj v roku 2016 podľa § 4 zákona č. 260/2011 Z.z.

Nemôžu, lebo to zákon neumožňuje umožnil to len v rokoch 2012 až 2015.

V ostatnom čase sa na internetovej stránke www.pravonabyvanie.sk objavila informácia o vzniku neoficiálneho občianskeho združenia Právo na bývanie, ktoré údajne založil bývalý predseda Kristián Straka. Správna rada Občianskeho združenia Právo na bývanie chce touto cestou informovať, že internetová stránka www.pravonabyvanie.sk nie je stránkou občianskeho združenia Právo na bývanie, a že správna rada nemá vplyv na údaje, ktoré sú na uvedenej stránke zverejňované. Nemá ani možnosť sa na uvedenej stránke k tejto veci písomne vyjadriť. Rovnako nemá dosah na obsah stránky www.staromestan-ba.sk .

Tiež informuje, že pojem "neoficiálne občianske združenie"  neexistuje. Občianske združenia sú právnické osoby založené na základe zákona a každé občianske združenie môže byť len oficiálne. Rovnako nie je prípustné založiť dve občianske združenia s rovnakým názvom. 

Správna rada Občianskeho združenia Právo na bývanie sa od uvedených snáh o zavádzanie verejnosti dištancuje.